Retour

Herroeping van de consumentenovereenkomst

Consumenten hebben een recht op herroeping in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling voltooit. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op consumentenbestellingen. Als u namens een bedrijf of organisatie bestelt, verwijzen wij u naar onze zakelijke voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht: u heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u, of een door u genoemde derde - die niet de afzender is, de bestelde artikelen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (de Caseking GmbH - Widerrufsabteilung, Gaußstr. 1, 10589 Berlijn, Duitsland) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt direct contact met ons opnemen (telefoon: +49 (0)30 4036642-03 (lokaal tarief), fax: +49 (0)30 4036642-04, e-mail: [email protected]) of gebruik ons ​​voorbeeldformulier voor herroeping (op http://www.caseking.de). Het indienen van het herroepingsformulier is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u ons vóór het verstrijken van de herroepingstermijn op de hoogte stelt van uw beslissing om uw bestelling te annuleren.

Consequenties van herroeping: als u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (maar exclusief extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan het goedkoopste standaard leveringstarief dat door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop we bericht hebben ontvangen van uw verzoek om deze overeenkomst te annuleren, restitueren. We betalen u terug via het betaalmiddel dat u oorspronkelijk heeft gebruikt om de bestelling te plaatsen, tenzij u uitdrukkelijk anders vermeldt. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen weigeren u terug te betalen totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen naar ons heeft verzonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. U moet de goederen onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van de annulering van dit contract, verzenden of fysiek naar ons terugbrengen. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen als de prijs van het te retourneren artikel niet hoger is dan 40,- EUR of als u, in het geval van een hogere prijs van het artikel, het totale bedrag of gedeelte van het contractueel overeengekomen bedrag nog niet heeft voldaan op het moment van annuleren. Anders is het retourneren gratis. De verzendkosten worden geschat op 13,99 EUR. Artikelen die niet in pakketten kunnen worden geretourneerd, worden opgehaald door een bezorgdienst. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van behandeling, naast hetgeen nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen te bepalen.